Heading

Add a sentence of overlay text to your image

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Szymon Kwaśnik z siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń jako sprzedawca zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad, odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować na adres Szymon Kwaśnik z siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń lub adres poczty elektronicznej esklep@skpd.pl

3. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. O uznaniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

4. Szymon Kwaśnik z Siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Szymon Kwaśnik z siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń mailowo pod adresem esklep@skpd.pl lub przy uzyciu formularza kontaktowego.

6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu rozpatrywane będą niezwłocznie.

7. Koszt transportu reklamowanego towaru w przypadku uznania reklamacji pokrywa firma Szymon Kwaśnik z Siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń. 

 

Zwrot towaru
1. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Szymon Kwaśnik

ul. Sportowa 16

64-360 Zbąszyń

2. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

3. Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący. 

4. Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.