Pamietaj!

Na rynku dostępne są ościeżnice o stałej szerokości oraz ościeżnice regulowane, które stają się coraz bardziej popularne. Wszystko za sprawą prostego montażu oraz możliwości wykończenia futryny listwami, co daje estetyczny i ciekawy efekt wizualny. Ościeżnicę należy dobrać odpowiednio do prawych lub lewych drzwi, a przy ościeżnicy regulowanej wziąć pod uwagę grubość muru.

Montaż ościeżnicy

Uwaga! Do montażu ościeżnic drzwi wewnętrznych można stosować tylko piankę montażową. Lepiej jednak wzmocnić mocowanie, używając kotew czy kołków – takie stanowisko przedstawia wielu producentów drzwi. Ościeżnice drzwi zewnętrznych muszą być zawsze mocowane przy użyciu nie tylko samej pianki, lecz także kołków rozporowych lub kotew montażowych.

Potrzebne narzędzia:

- ościeżnica
- pianka montażowa
- drewniane kliny
- kołki rozporowe/kotwy montażowe
- poziomica
- kątownik
- młotek, miarka
- piła, nóż
- rozpórki, ślepy próg
- wiertarka, wiertła do drewna i wiertła do betonu (widiowe)
- silikon/zaprawa murarska
- listwy maskujące/listwy kątowe

Montaż ościeżnicy – jak powinien wyglądać?

Krok 1 – przygotowanie otworu drzwiowego

Przed montażem lub wymianą ościeżnicy należy dokładnie zmierzyć otwór drzwiowy. Otwór powinien być około 2 cm szerszy od ościeżnicy i około 1-1,5 cm wyższy. Krawędzie ścian w otworze drzwiowym powinny być równe, ewentualne niedoskonałości lub braki tynku należy wyeliminować przed montażem ościeżnicy.

Krok 2 – wstawienie ościeżnicy

Na wstępie łączymy ze sobą kolejne części ościeżnicy – często są one sprzedawane w elementach do samodzielnego złożenia. W odpowiednio przygotowany otwór drzwiowy wstawiamy ościeżnicę, następnie za pomocą kątownika upewniamy się, czy rama ościeżnicy w każdym rogu ma kąt prosty, poziomicą zaś weryfikujemy, czy ustawienie w odniesieniu do pionu i poziomu jest poprawne (na wyrównanie odległości ościeżnicy od muru pozwalają drewniane kliny, które można odpowiednio wysuwać bądź wsuwać). Kolejnym krokiem jest unieruchomienie ościeżnicy przy pomocy rozpórek i ślepego progu (jeśli mamy taki w zestawie).

Rozpórki rozmieszczamy od góry, sprawdzając każdorazowo, czy zachowano kąty proste oraz pion i poziom. Należy pamiętać, aby jedna z rozpórek znajdowała się na podłodze.

Krok 3 – prawidłowe zamocowanie ościeżnicy

Po zaklinowaniu ościeżnicy warto przymierzyć skrzydło i sprawdzić, czy zawiasy i zamek pasują. Szczelina między ościeżnicą a skrzydłem powinna wynosić ok. 3-4 mm. Przy użyciu właściwych wierteł (kolejno do drewna i do betonu) wykonujemy otwory w ościeżnicy i w ścianie, umożliwiając wkręcenie kołków czy kotew. Zaleca się zastosowanie 3 mocowań na każdą stronę ościeżnicy. Musimy zachować ostrożność, aby podczas wkręcania śrub nie uszkodzić ościeżnicy.

Krok 4 – zabezpieczenie ościeżnicy

Kolejnym krokiem jest wypełnienie szczeliny pianką montażową, najlepiej niskoprężną. Warto pamiętać, że pianka zwiększa swoją objętość i zbyt duża jej ilość może wypierać ościeżnicę. Nadmiar pianki po jej całkowitym zaschnięciu (stosować wytyczne producenta) usuwamy ostrym nożem. Po zaschnięciu pianki montażowej usuwamy też rozpórki, kliny (przyda się do tego piła) oraz ślepy próg. Warstwę pianki zabezpieczamy silikonem lub zaprawą murarską, można ją również przykryć listwami maskującymi w kolorze ościeżnicy. Jeśli wybieramy ościeżnice regulowane z opaskami, wykorzystujemy do tego listwy kątowe. Następnie dokręcamy kotwy lub kołki i maskujemy je przy użyciu zaślepek