Jaki otwór pod drzwi 70? – DrzwiiAkcesoria.pl

Jak dokonać pomiaru otworu pod drzwi 70?

Aby prawidłowo dokonać pomiaru otworu pod drzwi wewnętrzne standardowej szerokości 70 cm, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad, które gwarantują odpowiednią dokładność i przygotowanie podczas późniejszych prac montażowych.

Przygotowanie narzędzi pomiarowych

Przed przystąpieniem do pomiarów, konieczne jest przygotowanie:

 • poziomicy,
 • taśmy mierniczej,
 • kątownika budowlanego,
 • ołówka do zaznaczania.

Pomiar szerokości otworu

Do zmierzenia szerokości otworu w murze używa się taśmy mierniczej, dokonując pomiaru w trzech miejscach: u góry, na środku oraz przy dole otworu. Należy zanotować najmniejszą wartość, której dostosowuje się wymiar drzwi.

Pomiar wysokości otworu

Mierzenie wysokości otworu wykonuje się w lewym i prawym narożniku. Tak samo jak szerokość, należy przyjąć mniejszy wymiar jako właściwy.

Kontrola pionu i poziomu

Za pomocą poziomicy sprawdza się, czy krawędzie otworu są pionowe i poziome. Niewielkie różnice mogą zostać skorygowane podczas montażu ościeżnicy.

Pomiary należy wykonać kilkakrotnie, aby uniknąć błędów. Dokładność pomiaru ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego dopasowania drzwi.

Drzwi wewnętrzne – wymiary otworu pod drzwi 70

Otwór pod drzwi wewnętrzne o wymiarach nominalnych 70 cm powinien być odpowiednio większy, aby umożliwić montaż ościeżnicy oraz zapewnić luz montażowy.

Dla drzwi o szerokości skrzydła 70 cm, typowy otwór murarski powinien mieć następujące wymiary:

 • szerokość: 80 cm,
 • wysokość: 205 cm.

Te wymiary uwzględniają niezbędne luzowanie, które pozwala na instalację ościeżnicy i ewentualne korekty.

Luz montażowy

Podczas montażu drzwi niezbędne jest pozostawienie tzw. luzy montażowego, czyli przestrzeni umożliwiającej wypoziomowanie ościeżnicy oraz umocowanie jej za pomocą pianki montażowej lub innych środków mocujących. Rekomendowany luz montażowy wynosi zazwyczaj około 2 cm szerokości i 2 cm wysokości.

Dostosowanie do konstrukcji budynku

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w budynkach o niestandardowej konstrukcji, wymiary otworu pod drzwi mogą różnić się od standardowych. Konieczna jest wówczas indywidualna weryfikacja wymagań konstrukcyjnych i dopasowanie do nich otworu.

Podsumowując, dokładny pomiar i przestrzeganie zalecanych wymiarów otworu są niezbędne dla właściwego montażu drzwi wewnętrznych o szerokości 70 cm. Ignorowanie tych wytycznych może prowadzić do trudności w instalacji lub konieczności wprowadzania kosztownych modyfikacji na etapie montażu.

Najczęstsze błędy podczas pomiaru otworu drzwiowego

Dokonywanie pomiarów otworu drzwiowego jest kluczowym etapem, który decyduje o prawidłowym montażu drzwi. Jakiekolwiek niedokładności mogą prowadzić do znaczących problemów, zwiększyć koszty, a nawet wymuszać zakup nowego skrzydła drzwiowego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące błędy w procesie dokonywania pomiarów.

Brak użycia odpowiednich narzędzi

Do najbardziej podstawowych błędów należy używanie narzędzi nieprzystosowanych do dokładnego mierzenia, takich jak zbyt krótka poziomica czy stara, naciągnięta taśma miernicza, która może wykazać błędne wartości.

Nieuwzględnienie wszystkich trzech wymiarów

Błąd polega na pominięciu mierzenia szerokości otworu w kilku różnych punktach: na górze, po środku i na dole. Takie działanie może spowodować, że nie zauważymy różnic w szerokości, co ostatecznie prowadzi do problemów z montażem drzwi w krzywym otworze.

Pominięcie sprawdzenia pionu i poziomu otworu

Kolejny powszechny błąd to niekontrolowanie, czy ściany otworu są dokładnie pionowe, a progi poziome za pomocą poziomicy. Przyjęcie zakładanej geometrii muru bez weryfikacji często przekłada się na problemy w późniejszym etapie instalacji.

Niezastosowanie się do zaleceń producenta

Instrukcje producenta dotyczące wymagań montażowych czasami są ignorowane. Każdy producent drzwi może zalecać różne luzowanie, które jest niezbędne do prawidłowego zamontowania ich produktu.

Zaniedbanie zmiennych warunków budowlanych

Błędem jest także brak uwzględnienia, że stan budynku może się zmieniać w czasie, szczególnie pod wpływem wilgotności czy osiadania budynku. Warunki te mogą wpłynąć na preferowane rozmiary otworu.

Niedostosowanie otworu do rodzaju drzwi

Niektóre rodzaje drzwi, na przykład te z wykończeniem ościeżnic stałych, wymagają innych wymiarów otworu niż drzwi montowane w ościeżnicach regulowanych.

Montaż ościeżnicy w otworze na drzwi

Ościeżnica drzwiowa to element konstrukcyjny, który jest ramą utrzymującą skrzydło drzwiowe. Montaż ościeżnicy jest bardzo ważnym etapem przy instalacji drzwi, który wymaga precyzji i zachowania szczególnych wskazówek.

Przygotowanie narzędzi i materiałów

Potrzebne będą:

 • ościeżnica w odpowiednim rozmiarze,
 • pianka montażowa lub kołki rozporowe,
 • wiertarka z zestawem wierteł,
 • poziomica,
 • gumowy młotek,
 • kliny montażowe,
 • wkrętarka i śruby.

Ustawienie ościeżnicy w otworze

Ościeżnica powinna zostać umieszczona w otworze w taki sposób, aby zachować równy luz montażowy z każdej strony. Powinno to zapewnić możliwość regulacji i wyrównania obramowania.

Kontrola pionu i poziomu

Należy skontrolować, czy ościeżnica jest ustawiona w pionie i poziomie za pomocą poziomicy. Miejsca, które wymagają korekty, można dostosować przy użyciu klinów montażowych.

Ościeżnicę należy przymocować do muru używając pianki montażowej lub kołków rozporowych. Wybór metody zależy od rodzaju ściany i preferencji montażysty.

Po związaniu pianki lub zamocowaniu kołków, ponownie sprawdza się wszystkie pomiary i, jeśli jest to konieczne, dokonuje się drobnych korekt.

Testowanie działania drzwi

Zanim skrzydło zostanie całkowicie zamontowane, warto przetestować, czy drzwi swobodnie się otwierają i zamykają.

Montaż ościeżnicy w profesjonalny sposób zapewni optymalne funkcjonowanie drzwi przez długi czas. Ewentualne niedokładności w tej fazie mogą prowadzić do szeregu problemów, takich jak utrudnione otwieranie, nieszczelności czy przyspieszone zużywanie się drzwi i zawiasów.